Helt nedgravd

helt nedgravd logo a

Helt nedgravd avfallssystem, den beste løsningen både på design, sikkerhet og estetisk design.

Delvis nedgravd

delvis nedgravd logo b

Delvis nedgravd avfallssystem, den enkle løsningen som er veldig effektivt og monderne.

Teknisk info

teknisk info c

Her legger vi alt av teknisk info som mål på de nedgravde, FDV og fargevalg.

Monteringsanvisinger

montering logo d

Her er monteringsanvisningen både til helt og delvis nedgravd avfalls løsning...

Prosjekter

prosjekter e

Vi legger ut info om våre prosjekter her som er klare, kan også lastes ned i PDF...

PWS utvikler fremtidens avfallssystem

PWS jobber med systemer og produkter hvor mennesker og miljø er i sentrum. PWS utvikler fremtidens avfallssystemer, hvor vi tilbyr effektive, praktiske og økonomiske løsninger som gagner miljøet, klienter og brukere.

Avfallshåndtering kan være kostbart og mye av avfallet som kan gjenvinnes, blir restavfall. Dette betyr at store mengder restavfall som blir behandlet til unødvendig høy pris, samtidig som ressurser blir bortkastet.

Miljøloven sier vi må redusere mengden av restavfall og resirkulerer mer for å minimalisere miljøbelastning. En forutsetning er at sorteringen ordnes på en enkel og effektiv måte.

UWS - Underground waste systems

Nedgravd avfallssystem

 

PWS har en ledende posisjon i det nordiske markedet med produkter for effektiv avfallshåndtering. Hovedkontoret ligger i Sverige, Perstorp. PWS har virksomheter i Sverige, Danmark, Finland og Norge. PWS jobber med systemer og produkter hvor mennesker og miljø er i sentrum. PWS utvikler fremtidig avfallssystemer, hvor vi tilbyr effektive, praktiske og økonomiske løsninger som gagner miljøet, klienter og brukere. PWS driver kontinuerlig produktutvikling sammen med kunder og har sine egne ressurser til raskt å komme fra idé til ferdig produkt.

PWS logo

Utvikler fremtidens avfallssystem

 

Nyhetsbrev

Scroll to top